Sonoforeza

Tu znajdziesz szczegółowy opis zabiegu na twarz -Sonoforeza.